1. FC Buzitka - OPATOVÁ

00626058
1. FC Buzitka - OPATOVÁ
Továrenská 6,  984 01 Lučenec
Lučenec
15.06.1993
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Prevádzka športových zariadení
Prevádzka športových zariadení
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.